MATTARE

Taredyrking til matvarer; etablering av en høyverdig produktkvalitet
Ansvarlig bedrift: Lofoten Marine Harvest AS
Finansiering: Norges Forskningsråd, Regionalt forskningsfond
Partner: Nibio
Prosjektperiode: 2014-2018

28.12.201713:20 Heidi Meland