PROMAC

Energieffektiv prosessering av makroalger i blå-grønne verdikjeder.
Ansvarlig institusjon: Møreforskning
Finansiering: Norges forskningsråd
Partner: NIBIO
Prosjektperiode: 2015-2018
Lenke: promac.no/

28.12.201713:42 Heidi Meland

  

, click to open in lightbox