w

Teknologiutvikling for taredyrking

Prosjektet skal etablere verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking
Ansvarlig institusjon: Møre maritime
Finansiering: Norges forskningsråd
Partnere: SINTEF, NTNU, utstyrsleverandører
Prosjektperiode: 2017-2019
www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Teknologiutvikling_for_taredyrking/1254023085100

28.12.201713:26 Heidi Meland